Добровільне страхування залізничного транспорту

Предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону і пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням залізничним транспортним засобом (рухомим складом).

На страхування приймаються наступні засоби залізничного транспорту у технічно справному стані:

А) локомотиви (електровози, тепловози, паровози, газотурбовози, мотовози, автомотриси тощо);

Б) моторвагонний рухомий состав (електросекції, електропоїзди, дизель-поїзди, турбопоїзди, акумуляторні поїзди тощо);

Г) вантажний вагонний склад (вагони, напіввагони, платформи, цистерни, рефрижератори, ізотермічні вагони, вагони спеціального призначення тощо);

Г) пасажирський вагонний состав (пасажирські, багажні, поштові, багажно-поштові, службові, ресторани, вагони спеціального призначення тощо);

Д) інші залізничні транспортні засоби, що мають можливість автономно пересуватися. На страхування приймаються всі серії електровозів, тепловозів, паровозів, моторвагонних та дизель-поїздів, що приписані та знаходяться і інвентарному парку локомотивних та моторвагонних депо, а також промислових підприємств.

Страховими ризиками є ризики пошкодження, конструктивної загибелі або втрати засобу залізничного транспорту (додаткового обладнання) внаслідок:

-транспортних подій техногенного характеру (сход з рейок або зіткнення рухомого складу; руйнування комунікацій; порушення виробничого або транспортного процесу; пожежа, вибух, не пов’язані з протиправними діями третіх осіб тощо);

-транспортних подій природного характеру (землетрус, селеві потоки, повінь, обвал, буря і ураган, лісові торф’яні пожежі, дуже сильний мороз тощо);

-транспортних подій, пов’язаних з протиправними діями третіх осіб (викрадення (спроби викрадення) засобу залізничного транспортного засобу або його частин та деталей або знищення рухомого складу; накладення на колію сторонніх предметів, блокування руху поїздів тощо).

Страхування може проводитись за всіма ризиками, або за будь-якими окремими ризиками.

Страховим випадком є подія, що передбачена договором страхування або законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування Страхувальнику (Вигодонабувачу).

Страхова сума визначається в межах дійсної вартості засобу залізничного транспорту на момент укладання договору страхування. При цьому за згодою страховика, документами, що підтверджують дійсну вартість засобу залізничного транспорту, можуть бути: довідка-рахунок, рахунок- фактура офіційного дилера (виробника), чеки, квитанції та інші платіжні документи, митні документи, акт оцінки, складений експертом (оцінювачем), який має відповідну ліцензію.

Страховий тариф визначається виходячи з ризиків, обраних Страхувальником, строком страхування. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в договорі страхування за згодою сторін.