Добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров’я)

Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) – вид страхування, за яким предметом договору страхуванняє майнові інтереси, що не суперечать закону, пов’язані зі здоров’ям, працездатністю Страхувальника чи третьої особи (Застрахованої особи), визначеної Страхувальником в договорі страхування за її згодою.

Страховими ризиками є надання Застрахованій особі закладами охорони здоров’я, до яких вона звернулась під час дії договору страхування, у зв’язку із захворюванням, загостренням хронічного захворювання або розладу здоров’я, медико-санітарної допомоги певного переліку та якості в обсязі, визначених умовами договору страхування.

Страховий випадок – передбачена договором страхування подія, яка відбулася і з настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату Страхувальнику, Застрахованій особі або іншій третій особі.

Даний вид страхування передбачає обов’язок Страховика за встановлену договором плату здійснити страхову виплату відповідно до умов договору страхування в розмірі страхової суми або її частини шляхом:

– оплати вартості медико-санітарної допомоги певного переліку та якості в обсязі обраної Страхувальником програми медичного страхування, яка була надана Застрахованій особі закладом охорони здоров’я, до якого вона звернулась під час дії договору страхування, у зв’язку із захворюванням, загостренням хронічного захворювання або розладу здоров’я внаслідок нещасного випадку, іншої допомоги, що пов’язана з наданням санітарно-медичної допомоги.

– відшкодування понесених Застрахованою особою документально підтверджених витрат на отримання медико-санітарної допомоги.

Розмір страхової суми визначається під час укладання договору страхування за домовленістю між Страховиком та Страхувальником. Страхова сума може бути встановлена по окремому страховому випадку, групі страхових випадків, Договору страхування в цілому.

Розмір страхового тарифу визначається з урахуванням факторів, що мають значення для оцінки страхового ризику.