Добровільне страхування медичних витрат

Страхування медичних витрат – вид страхування, за яким предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов’язані з життям, здоров’ям Страхувальника чи третьої особи (застрахованої особи), визначеної Страхувальником в договорі за її згодою, а також медичними та додатковими витратами, які безпосередньо пов’язані з настанням страхового випадку під час здійснення Страхувальником чи застрахованою особою подорожі (поїздки).

Даний вид страхування передбачає обов’язок Страховика за встановлену договором плату здійснити страхову виплату відповідно до умов договору страхування в розмірі страхової суми або її частини шляхом відшкодування документально підтверджених витрат на отримання Страхувальником чи Застрахованою особою медико-санітарної та іншої допомоги у зв’язку з настанням страхового випадку під часздійснення Страхувальником чи застрахованою особою подорожі (поїздки).

Страховими випадками є здійснення документально підтверджених витрат на отримання Застрахованою особою медико-санітарної та іншої допомоги у зв’язку з захворювання Застрахованої особи, загостренням хронічного захворювання, розладом здоров’я Застрахованої особи в наслідок нещасного випадку чи її смертю внаслідок захворювання чи нещасного випадку, що сталися під час здійснення Застрахованою особою подорожі (поїздки).

Розмір страхової суми визначається під час укладання договору страхування за домовленістю між Страховиком та Страхувальником. Страхова сума може бути встановлена по окремому страховому випадку, групі страхових випадків, Договору страхування в цілому.

Розмір страхового тарифу визначається з урахуванням факторів, що мають значення для оцінки страхового ризику.