Страхову компанію "КАПІТАЛ-СТРАХУВАННЯ" було засновано 17.01.2007 року, про що здійснено запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 1 070 102 0000 025293.

Офіційне найменування компанії:

українською мовою:

повне - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАПІТАЛ-СТРАХУВАННЯ"

скорочене - ПРАТ "СК "КАПІТАЛ-СТРАХУВАННЯ"

російською мовою:

повне - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "КАПИТАЛ-СТРАХОВАНИЕ"

скорочене - ЧАО "СК "КАПИТАЛ-СТРАХОВАНИЕ"

Статутний капітал компанії становить: 8 428 600,00 грн.

Код ЄДРПОУ: 34807946

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: серія СТ №477 від 06.04.2010р.

Організаційно-правова форма за КОПФГ: 230 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Інституційний сектор економіки за КІСЕ: S.12802 Приватні страхові корпорації

Банківські реквізити:

п/р 265053144 в АТ «Райффайзен Банк Аваль»

МФО 380805

Власники істотної участі в статутному капіталі:

Товариство з обмеженою відповідальністю «НОТЕР ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 42248106, частка 99,797297%

Кінцевий бенефіціар власник (контролер) юридичної особи:

Томіленко Тетяна Сергіївна, ідентифікаційний номер 3238317269

Перелік видів фінансових послуг, які надаються фінансовою установою:

65.12. Інші види страхування, крім страхування життя.

Здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування.

Фінансові послуги надаються згідно отриманих ліцензій на провадження страхової діяльності.

Ціна страхової послуги залежить від предмету страхування, страхової суми, обраних ризиків, строку страхування та інших умов страхування.

Конкретний розмір страхового тарифу визначається в договорі страхування за згодою сторін.

У власності членів виконавчого органу компанії відсутні акції компанії.

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації, рішення про ліквідацію фінансової установи: провадження у справі про банкрутство Товариства не порушувалось, процедура санації не застосовувалась, рішення про ліквідацію не приймалось.

Відокремлені підрозділи: відсутні.

Страхова компанія створена з метою надання страхових та перестрахових послуг резидентам України та нерезидентам шляхом здійснення підприємницької діяльності у відповідності з чинним законодавством України.

РЕЖИМ РОБОТИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ:

ПН: 09:00 - 18:00

ВТ: 09:00 - 18:00

СР: 09:00 - 18:00

ЧТ: 09:00 - 18:00

ПТ: 09:00 - 17:00

Перерва: 13:00 - 13:45

СБ - Вихідний

ВС - Вихідний